Site icon BGA Cyber Security – Siber Güvenlik Çözümleri

Güvenlik Sistemlerini Test ve Atlatma Teknikleri Eğitimi

Bilgi Güvenliği
AKADEMİSİ olarak yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız yeni eğitimimiz
artık sunuma hazır hale geldi. Eğitime ait detayları aşağıda bulabilirsiniz.
Eğitim Tanımı:
Siber güvenliğin
sağlanmasında en güvenli yol katmanlı güvenlik mimarisinin uygulanması ve bu
mimariye göre her katmanda ilgili çözümlerin tercih edilmesidir. Günümüz
internet dünyasında genellikle güvenlik kelimesi çözüm odaklı değil ürün odaklı
olarak algılanmaktadır. Yurt dışından alınan ürünler tüm dünyadaki ortalama IT
sistemlerine hitap edecek şekilde geliştirildikleri için ön tanımlı ayarlarla
yeteri kadar güvenlik sağlamazlar. Bu eğitimle kurumların sahip oldukları ya da
olmayı planladıkları siber savunma sistemleri hakkında detay teknik bilgi ve bu
ürünleri alırken, konumlandırırken gerçekleştirmeleri gereken testler hakkında
bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

Eğitimin
üç ana temel amacı bulunmaktadır: Siber savunma sistemlerinin çalışma
mantıklarının anlaşılması, bu sistemlerin konumlandırılırken dikkat edilecek
hususların belirlenmesi, siber savunma sistemlerinin test edilmesi ve güvenlik
ve mimarisel zafiyetlerinin tespit edilerek istismar edilmesi ve buna bağlı
olarak da daha efektif ve güvenli  siber savunma sistemlerinin kurulması.
Eğitim her bir
kategoriye ait örnek sistemler üzerinden uygulamalı olarak gerçekletirilecek,
kurulum imkanı olmayan sistemler için emulator kullanılacaktır.
Eğitim içeriğinde
kullanılan test yöntemleri ve kontrol listeleri NSS, ICSA Labs, Westcoast labs gibi
endüstri standartı firmaların yayınladığı raporlardan faydalanılarak
hazırlanmıştır.
Eğitim
Seviyesi:

İleri
Kimler
Katılmalı:

Bilişim güvenliği ürünleri satan, üreten firma personeli, güvenlik projelerinde
danışman olarak çalışan uzmanlar, kurumlarda güvenlik operasyonu yapan personel
ve IT denetim uzmanları
Ön
Gereksinimler:

Temel TCP/IP ve Linux bilgisi, eğitimde anlatılacak konu bağlığı ürünlerle daha
önce çalışmış olmak.
Eğitim
Süresi:
4
Gün
Eğitim
İçeriği:
Siber
Savunma Amaçlı Kullanılan Sistemler ve İşlevleri
 • Güvenlik
  Duvarı (Firewall)
 • Yeni Nesil
  Güvenlik Duvarı Kavramı
 • Saldırı
  Tespit ve Engelleme Sistemleri (IPS)
 • Web
  Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)
 • DoS/DDoS
  Engelleme Sistemleri ve Çalışma Yöntemleri
 • Veri
  Kaçağı Engelleme Sistemleri (DLP)
 • Antivirüs,
  AntiSpam Sistemleri
 • AntiMalware/APT
  Tespit ve Engelleme Sistemleri
 • Beyaz
  Liste Uygulama (Application Whitelisting)
 • İçerik
  Filtreleme Sistemleri
 • NAC(Network
  Access Control ) Sistemleri
 • Log
  Yönetimi ve Olay Yönetimi Sistemleri
Güvenlik
Duvarı Test ve Atlatma Yöntemleri
 • Güvenlik
  duvarı temel işlevleri ve kullanım alanları
 • Ticari
  açık kaynak kodlu güvenlik duvarı yazılımları
 • Güvenlik
  duvarı keşif çalışmaları
 • Güvenlik
  duvarı performans değerlerini anlama
 • Datasheet
  değerleri nasıl elde edilmektedir?
 • Klasik
  tünelleme yöntemleri kullanarak Firewall atlatma
 • Mac
  spoofing, IP spoofing kullanarak firewall kuralları atlatma
 • Firewall
  kurallarının test edilmesi(firewallking).
 • Firewall
  yönetim arabiriminin test edilmesi
 • Güvenlik
  duvarı projelerinde dikkat edilecek hususlar
 • Firewall
  testleri kontrol listesi
Yeni
Nesil güvenlik Duvarı
 • Klasik
  güvenlik duvarı ve yeni nesil güvenlik duvarı farklılıkları
 • Port
  bağımsız protokol tanıma(PiPi) özelliği ve çalışma mantığı
 • Sık
  kullanılan antisansür yazılımları (Ultrasurf, Tor, Jane ) engelleme
 • Açık
  kaynak kodlu ve ticari yeni nesil güvenlik duvarı yazılımları
 • Yeni nesil
  güvenlik duvarı sistemlerinin DNS tünelleme kullanılarak atlatılması
 • Application
  cache kullanarak NGFW sistemlerinin atlatılması
 • Yeni nesil
  güvenlik duvarı projelerinde dikkat edilecek hususlar
Saldırı
Tespit ve Engelleme Sistemleri ve Test Yöntemleri
 • Saldırı
  Engelleme Sistemleri çeşitleri (Host/Network/Log)
 • Yeni nesil
  IDS/IPS kavramı ve getirileri
 • Açık
  kaynak kodlu ve ticari IDS/IPS sistemleri   
 • Yerel ağ
  saldırıları karşısında IDS konumlandırma
 • Internet
  üzerinden IPS keşif çalışmaları
 • Örneklerle
  saldırı tespit kuralı geliştirme (Snort, Sourcefire)
 • Web
  atakları karşısında IDS/IPS’lerin yetersizliği örnekleri
 • Kodlama ve
  şifreleme (SSL/TLS) kullanarak IDS/IPS atlatma
 • Parçalanmış
  paketler kullanarak IPS şaşırtma
 • Tuzak
  sistemler kullanarak IDS/IPS şaşırtma
 • IP
  sahteciliği kullanarak IDS/IPS atlatma teknikleri
 • IDS/IPS
  alırken nelere dikkate edilmeli
 • Saldırı
  tespit ve engelleme sistemleri testleri kontrol listesi
DoS/DDoS
Engelleme Sistemi ve Test Yöntemleri
 • DoS/DDoS kavramları ve temel engelleme yöntemleri
 • Bulut tabanlı DDoS engelleme sistemleri ve
  artıları/eksileri
 • Cloudflare üzerinde host edilen sitelere yönelik
  gerçek ip üzerinden saldırı
 • Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemlerini DDoS
  engelleme amaçlı kullanımı
 • DDoS sistemi keşif çalışmaları
 • IP sahteciliği kullanarak DDoS sistemi atlatma
  teknikleri
 • UDP tabanlı flood saldırıları karşısında ddos
  engelleme sistemlerinin yetersizlikleri
 • Amplified DNS ve NTP saldırıları ile DDoS
  sistemlerini şaşırtma
 • DoS/DDoS sistemi alırken ve konumlandırırken
  hangi hususlara dikkat etmeli
 • DDoS testleri kontrol listesi
Antivirüs/HIPS/SEP
Yazılımları ve Atlatma Yöntemleri
 • Antivirüs/HIPS yazılımları ve çalışma mantığı
 • Bilinen ticari, açık kaynak kodlu antivirüs
  yazılımları
 • Antivirüs/HIPS yazılımları atlatma amaçlı
  kullanılan teknik ve yöntemler
 • Crypter, binder kavramları
 • Metasploit kullanarak test senaryolarının
  oluşturulması
 • Tanınmaz AV oluşturma yazılım ve siteleri
 • Online AV test siteleri
Anti-Malware
/ APT Tespit Sistemleri ve Test Yöntemleri
 • APT
  kavramı  ve teknik detayları
 • Basit
  araçlar kullanarak tanınmaz zararlı yazılım üretimi
 • Bilinen
  APT engelleme sistemleri ve çalışma mantıkları
 • Antimalware
  ve Anti Spam keşif çalışmaları
 • APT/Antimalware
  projelerinde dikkat edilecek hususlar
 • APT tespit
  ve engelleme sistemleri testleri kontrol listesi
Application
Whitelisting Sistemleri ve Test Yöntemleri
 • Negatif ve
  Pozitif güvenlik modeli farkları
 • “Application
  Whitelisting” ürünlerine neden ihtiyaç duyulur
 • Kullanılan
  Application whitelisting ürünleri
 • Uygulama
  seviyesi ve çekirdek seviyesi koruma yöntemleri
 • Uygulama
  seviyesi kontrollerin aşılması
İçerik
Filtreleme Sistemleri ve Atlatma Yöntemleri
 • İçerik
  filtreleme sistemleri ve temel çalışma yapıları
 • Standart
  beyaz liste, kara liste mantığı kullanan sistemler
 • Dinamik
  olarak içerik filtreleme yapan sistemleri
 • İçerik
  filtreleme sistemleri atlatma test ve teknikleri
 • İçerik
  filtreleme sistemlerini Proxy kullanarak atlatma
 • İçerik
  filtreleme ürün seçiminde dikkat edilecek hususlar
 • İçerik
  filtreleme testleri kontrol listesi
NAC
Çözümü ve Test, Atlatma Yöntemleri
 • NAC kavramı, avantajları ve sıkıntıları
 • NAC çalışma mantığı ve bağlı olduğu bileşenler
 • NAC, 802.1x farklılıkları
 • Bilinen ticari ve açık kaynak kodlu NAC
  yazılımları
 • MAC adres değiştirme yöntemi ile NAC atlatma
 • DHCP kullanılan ağlarda NAC atlatma teknikleri
 • Kullanılmayan port (printer vs) üzerinden NAC
  atlatma testleri
 • Alternatif NAC atlatma teknik ve yöntemleri
 • NAC projelerinde dikkat edilecek hususlar
 • NAC testleri kontrol listesi
Web
Application Firewall Test ve Atlatma Yöntemleri
 • WAF çalışma yapısı ve normal güvenlik duvarları
 • WAF ve IPS farkları
 • WAF yerleşim yöntemleri
 • Ticari ve açık kaynak kodlu WAF ürünleri
 • Citrix Netscaler, Mod Security, F5 ASM, Barracuda
  WAF
 • WAF kullanarak web zafiyetlerinin tespiti ve
  engellenmesi
 • XSS, LFI, SQL injection engelleme
 • WAF sistemlerine yönelik güvenlik testleri
 • WAF tespit ve keşif yöntem, araçları
 • Temel WAF atlatma yöntemleri
 • HPP(HTTP PArametre Pollution) kullanarak WAF
  atlatma
 • Değişik XSS payloadları kullanarak WAF
  kurallarını aşma
 • Sqlmap tamper script kullanarak WAF atlatma
 • Pyronbee kullanarak waf testleri
 • WAF alımı ve konumlandırma aşamalarında dikkat
  edilecek hususlar
 • WAF testleri kontrol listesi
Log
Yönetimi Sistemi Test ve İyileştirme Çalışmaları
 • Log yönetimi ve log toplama farkları
 • Ticari ve açık kaynak kodlu log yönetimi ve log
  toplama sistemleri
 • Log korelasyonu örnekleri
 • Log yönetimi ve korelasyon sistemlerine
  şaşırtmaya yönelik sahte log üretimi
 • Snort imzaları kullanarak sahte saldırı log
  üretimi
 • Log yönetimi  sistemi alımı ve konumlandırma
  aşamalarında dikkat edilecek hususlar
 • Log yönetimi testleri kontrol listesi
DLP-Veri
Sızma Engelleme Sistemi ve Test Yöntemleri
 • DLP öncesi veri sınıflandırma çalışmaları
 • DLP projelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
  ve kontrol listesi
 • DLP çeşitleri
 • Host tabanlı ve Ağ tabanlı DLP sistemleri
 • Ağ tabanlı DLP sistemlerinin eksileri ve atlatma
  yöntemleri
 • Host tabanlı DLP sistemlerinin eksileri ve
  atlatma yöntemleri
 • Encoding kullanarak Ağ seviyesi DLP sistemlerinin
  atlatılması
 • Host tabanlı DLP sistemleri
 • DLP alımı ve konumlandırma aşamalarında dikkat
  edilecek hususlar
 • DLP testleri  kontrol listesi

Exit mobile version