BGA Cyber Security – Siber Güvenlik Çözümleri

Kredi Kartı Kullanımı Farkındalık Anketi Sonuçları

Ekonomi ve teknoloji noktasında günden güne gelişme gösteren günümüz İnternet dünyasında kredi kartı kullanımı önem kazanmaya devam etmektedir.

Kredi kartı müşterilerinin anket cevaplarına göre kredi kartı kullanımı konusundaki farkındalığın geçtiğimiz yıllara oranla daha da yükseldiğini görmekteyiz. Saldırıların da aynı oranda artması sebebi ile halen daha kredi kartı kullanımında güven problemleri yaşandığını söyleyebiliriz.

Kredi kartı kullanımı konusunda gerçekleştirdiğimiz farkındalık anketimize bugüne kadar 450’den fazla cevap geldi. Altı sorudan oluşan anketimizin sonuçlarını aşağıdaki gibi bilginize sunarız.

Anketimizde ilk olarak “Online alışverişlerinizde sanal kart ya da benzeri bir ödeme aracı kullanıyor musunuz?” sorusunu katılımcılarımıza yönelttik. Anketimizin bu sorusuna “Evet sanal kart ya da benzeri bir yöntem kullanıyorum” cevabını verenler %55 oranında,  “Hayır kredi kartı numaram ile alışveriş yapmıyorum” cevabı %8 oranında ve “Kredi kartımı asla internette kullanmıyorum” cevabını verenlerin %37 oranında olduğu görülmüştür.

kredi_karti_anketi_soru1

Yüzde 55 oranında karşımıza çıkan sanal kart veya benzeri yöntemlerle güvenliğini sağlayan kullanıcıların ise büyük bir orana sahip olduğunu görmekteyiz. Ancak kredi kartı kullanımında güvenlik ve sanal kart gibi sistemlerin daha da yaygınlaşması gerektiğini söyleyebiliriz. 

İkinci olarak “Son yıllarda kredi kartı numaranız çalındı mı?” sorusu katılımcılarımıza yöneltildi. Bu soruya “Evet” cevabını verenlerin oranı %13,  “Hayır” cevabını verenlerin oranları ise %40 oranındadır. Diğer seçeneğimiz olan “Çalındıysa da fark etmedim” cevabını veren kullanıcıların oranı ise %47 oranı ile dikkatimizi çekmektedir.

Kredi kartı kullanımında kart kopyalanması veya kart numarası çalınması büyük bir risk taşımaktadır. Anketimizin bu sorusunda evet cevabını verenlerin %13 oranında olmasına rağmen çalındıysa da fark etmedim cevabını verenlerin %47 oranında ortaya çıkması kredi kartı kullanımı ve farkındalığı konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam etmemiz gerektiğini göstermektedir.  

Üçüncü soruda ise ikinci soruya “Evet” cevabını verenler için “Evet ise, şüpheli işlemi (yasadışı işlemi) gerçekleştikten ne kadar süre sonra fark ettiniz?” sorusu katılımcılarımıza yöneltilmiştir. Bu soruya “1 gün içerisinde” cevabını verenlerin %30 oranında,  “1 ay sonra” cevabını verenlerin %60 oranında, “2 aydan çok daha fazla” cevabını verenlerin ise %10 oranında olduğu görülmüştür.

Bu sorumuzda kredi kartı çalınan kullanıcıların %30 oranında bir gün içerisinde bilgilendirildiğini ancak kredi kartı ekstresi veya aylar sonra bunu fark edenlerin %70 gibi büyük bir orana sahip olduğunu görmekteyiz. Kredi kartı kullanımı konusunda kullanıcılarımızın büyük bir farkındalık eksikliği olduğunu söylerken, bilgilendirilme konusunda da eksik kaldıkları sonucunu çıkartabiliriz.

Dördüncü sorumuzda “Kart numaranızın nasıl çalındığını düşünüyorsunuz?” bilgisi katılımcılarımızdan istenmektedir. Bu soruya “İnternet üzerinden yaptığımız alışverişlerde” cevabını verenlerin %40 oranında, “Fiziksel pos cihazlarından kopyalanarak” cevabını verenlerin %9 oranında ve  “Çok dikkatliyim, internette sanal kart kullanırım, fiziksel POS olarak kartımı kullandığım noktalar seçkin noktalar, çalınması mümkün değildi” cevabını verenlerin ise %51 oranında olduğu dikkatimizi çekmiştir.

Bu sorumuzun sonuçlarına baktığımız zaman saldırganların offline dünyadan daha çok online tarafta aktif oldukları rahatlıkla söylenebilir. Diğer bir yandan güvenliğe çok dikkat ettiğini ve önemsediğini belirten kullanıcıların büyük bir çoğunlukta olduğunu görüyoruz.

Beşinci sorumuzda “Çalınan kredi kartınız yurtiçinde mi yurtdışında mı kullanılmıştı” sorusu yöneltildi. Bu soruya  “Yurtiçi” cevabını verenlerin %11 oranında, “Yurtdışı” cevabını verenlerin ise %41 oranında olduğu ve “kartım hiç çalınmadı” cevabını verenlerin %40  oranında olduğu görülmüştür.

Beşinci sorumuzda çalınan kredi kartlarının genellikle yurt dışı alışverişlerinde kullanıldığı dikkatimizi çekiyor. Kartının hiç çalınmadığını iddia edenlerin yine %40 oranında büyük bir paya sahip olduğunu görmekteyiz.

Son sorumuzda “Kredi kartlarının güvenli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu katılımcılarımıza yöneltildi. Bu sorumuza “Evet güvenli” cevabını verenlerin %13 oranında, “Hayır rahatlıkla çalınabilir” cevabını verenlerin ise %87 oranında katılım sağladıklarını görmekteyiz.

Bu noktada kredi kartı kullanımı ve güvenlik için farkındalık yaratmamız gerektiğini görüyoruz. Kullanıcıların kredi kartı konusunda bilinçsizliği maalesef ki devam etmektedir ve güven problemleri ile birlikte güvenlik sorunlarının insanları olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz.

Exit mobile version