2011 Yılı Siber Tehditler Araştırması Sonucu

Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ tarafından 200 farklı firmanın katılımıyla gerçekleştirilen “2011 Yılı Siber Tehditler Araştırması Anketi” sonuçlanmıştır. Ankete katılan tüm firmalara teşekkür ederiz. Sonuçlara göre Kötücül yazılım bulaşması problemi listenin başını çekmekte ve yine buna bağlı...