Uygulamalı Ağ güvenliği Eğitim Notları/Güncelleme

1-3 Mart 2011 ve 7-9 Mart 2011 Ankara “Uygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi“eğitimleri için hazırladığımız (güncellediğimiz) eğitim notlarının yeni versiyonu çıktı. Mart 2011 itibariyle eğitim notlarını internet üzerinden değil basılı olarak dağıtacağımız için aynı eğitime daha önce katılanla...

Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ Ankara'da

2005 yılında temelleri atılan, 2008 yılında yoğun eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başlayan Bilgi Güvenliği AKADEMİSİgelen talepleri karşılamak amacı 2011 yılında Ankara şubesini açıyor. Özellikle Kamu’dan gelen eğitim ve danışmanlık taleplerine İstanbul’dan cevap veremeyen BGA ekibi...