Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi | BGA Security
bga white logo png

Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi

Günümüz bilişim güvenliğinin en önemli problemlerinden biri "güvenlik bilinci olmadan" geliştirilen yazılımlardır.

laptop masa

Yazılım güvenliği sağlanmadan bilişim güvenliğinden söz edilemez!

download

Güvenli Girdi Kontrolü

XSS, SQL Injection ve benzeri tekniklere karşı girdileriniz için özel kod girdileri ve uygulamaları

user

Güvenli Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama türleri, kaba kuvvet saldırıları ve bu sistemlere karşı güvenli kod geliştirme teknikleri

Güvenli Kod Analizi

Üretilen yazılımlar için kod analiz temelleri, güvenli kod teknikleri ve kod analiz araçları

star

Güvenli Yetkilendirme

Yetkilendirme kontrolleri, eksiklikler sıkça yapılan hatalar ve yetkilendirme türleri

Günümüz bilişim güvenliğinin en önemli problemlerinden biri güvenlik bilinci olmadan geliştirilen yazılımlardır. Yazılım geliştiriciler genel itibariyle hız ve daha fazla özellik konusuna yoğunlaşmaları nedeniyle güvenlik konusu pek önemsenmemektedir.


BGA Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi daha güvenli ve kontrol edilebilir yazılım geliştirmek için gereken mantığı ve pratik bilgiyi aktarma amaçlı olarak yazılım geliştiricilere ve güvenlik denetimi yapan uzmanlara yönelik hazırlanmıştır.


Bu eğitim, kurumsal ortamlarda çalışan yazılım geliştiriciler ve yazılım güvenliği konusunda çalışmalar yapan herkes için önemli ölçüde yarar sağlayacaktır.