Web Uygulama Güvenlik Testlerinde Arachni Kullanımı

Arachni, açık kaynak kodlu olarak geliştirilen oldukça başarılı bir web güvenliği zaafiyet tarama yazılımıdır. Bu blog girdisinde genel hatlarıyla Arachni yazılımının kurulumu ve güvenlik testlerinde kullanımına değinilecektir. Arachni Kurulumu root@bt:~# wget --2012-11-17 18:08:43--  Resolving downloads.arachni-scanner.com... 74.220.200.193Connecting to downloads.arachni-scanner.com|74.220.200.193|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 30816506 (29M) [application/x-gzip]Saving to: `arachni-0.4.1.2-linux-i386.tar.gz'100%[======================================>] 30,816,506   246K/s   in 5m 8s  2012-11-17 18:13:54 (97.7 KB/s) - `arachni-0.4.1.2-linux-i386.tar.gz' saved [30816506/30816506] Sıkıştırılmış dosyayı açıyoruz: root@bt:~# tar -zxvf arachni-0.4.1.2-linux-i386.tar.gz…....…....arachni-0.4.1.2/usr/lib/libsqlite3.so.0.8.6arachni-0.4.1.2/usr/lib/libxml2.so.2.8.0arachni-0.4.1.2/usr/lib/xml2Conf.sharachni-0.4.1.2/usr/info/arachni-0.4.1.2/usr/man/ Arachni dizinine…
Devamı