Basic Authentication Korumalı Sayfalara Bruteforce Denemesi

Parola, günümüz güvenlik dünyasının en zayıf halkalarından biridir. Güvenliğine ciddi önem verilmiş sistemler birden fazla yetkilendirme sistemi kullanarak bu zaafiyeti bir oranda kapatmaya çalışırlar.Fakat yeteri önem verilmemiş sistemlerde basit parolaların kullanımını günümüzde sıkça  görüyoruz. Bu kısa yazı basic authentication kullanılarak meraklı gözlerden uzak tutulmaya çalışılan sayfalara yönelik bruteforce denemelerinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir.Hedef sistemin basic-auth kullandığı nasıl anlaşılır?Hedef sistemde basic-auth ile korunduğu düşünülen sayfa istenerek dönen cevaptaki "WWW-Authenticate" satırı kontrol edilirse hangi authentication…
Devamı