voip

VoIP Pentest Lab Kurulumu

VoIP sistemler üzerine gerçekleştirilecek keşif yöntemleri, sip trafiğinin analizi, sızma girişimleri ve servis dışı bırakma saldırılarını uygulamak için aşağıdaki adımlarla voip labaratuvarı kurabilirsiniz. Bu yazıda, pentest çalışmaları için sanallaştırma platformları kullanılarak VoIP Lab. kurulu...