Veri Saklama: Linux'da Durgun Alan(Slack Space)

Durgun Alan: Durgun alanın tanımına geçmeden önce blok (block)-Linux'da ve yığılımın (cluster)-Windows'da iyi anlamak gerekir. Blok dosya sistemi tarafından data dopalanması için kullanılan belli bir büyüklüğe sahip depolama alanıdır.Bloklar yüzlerce sektörden oluşurlar. Dosyalar bir veya daha çok bloktan oluşur. Eğer dosyalar tam olarak depolandığı blokları dolduruyorsa durgun alan ortaya çıkmaz. Fakat eğer depolandığı bloklar dosya için fazla geliyorsa durgun alan ortaya çıkmış demektir. Bu alan dosyanın bittiği yerden başlar ve blokun sonuna…
Devamı