HQL Injection Saldırılarında HQLmap Kullanımı

Hibernate nedir ? Hibernate verilerin saklanması, güncellenmesi, silinmesi gibi işlemleri nesne tabanlı modele göre kolaylaştırmak için kullanılan bir java teknolojisidir. Nesne tabanlı alan modelini geleneksel ilişkisel veritabanına çevirmeye yarar (ORM).  .Net versiyonu için de NHibernate kul...