Zarp Kullanarak TCP/IP Protokol Zafiyetlerinin İstismarı

Zarp uygulaması python dili ile geliştirilmiş, açık kaynak kodlu, uzaktan servis dışı bırakma(denial of service) saldırıları gerçekleştirmede ve yerel ağlarda çeşitli saldırıların gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek bir network saldırı aracıdır. Zarp sistem açıklıklarının istismarından ziyade network protokollerinin zaafiyetlerini istismar ederek saldırılarını gerçekleştirmektedir. Uygulama sahip olduğu aşağıdaki modüller ile çeşitli saldırılar gerçekleştirebilmektedir.       [1] Poisoners           [5] Parameter     [2] DoS Attacks      [6] Services     [3] Sniffers              [7] Attacks     …
Devamı