Burp ve Netcat Kullanarak LFI Zafiyetinden Shell Elde Etme

Bu makalede Local File Inclusion(LFI) açıklığı barındıran bir sistem üzerinde nasıl shell alınabileceği anlatılmıştır. LFI açıklığı ile genellikle hedef sistem üzerindeki yeri bilinen bazı dosyaların içeriğinin okunması şeklinde yapılan saldırılar sebebi ile çoğu web geliştiricisi tarafından önemsen...