Metasploit İçin Yardımcı Modül(Auxiliary) Geliştirme

Metasploit’in hali hazırda birçok istismarı veya çok çeşitli amaçlarla yazılmış bir çok modülü barındırmasının yanı sıra özel amaçlı modüllerin veya istismarların da hızlıca geliştirilmesine olanak tanıması günümüzde çoğu sızma test uzmanının veya istismar geliştiricisinin vazgeçilmez araçlarından biri olmasını sağlamıştır. Bir iş için ayrı bir betik yazmak yerine bunu bir Metasploit modülü olarak yazmanın başlıca getirisi bu modülü Metasploit’in diğer modülleriyle etkileşim içinde kullanma imkanı elde etmemizdir. Dokümanın amacı hedef sistemdeki saldırı engelleme…
Devamı