Metasploit İçin Yardımcı Modül(Auxiliary) Geliştirme

Metasploit’in hali hazırda birçok istismarı veya çok çeşitli amaçlarla yazılmış bir çok modülü barındırmasının yanı sıra özel amaçlı modüllerin veya istismarların da hızlıca geliştirilmesine olanak tanıması günümüzde çoğu sızma test uzmanının veya istismar geliştiricisinin vazgeçilmez araçlarından b...