Teknoloji Ürünlerin Güvenlik Açısından Değerlendirmesi

Teknoloji pazarındaki ürünlerin çeşitliliği ve üreticilerin çokluğu nedeniyle ürün seçimi de ister istemez zorlaşmakta. Bir çok üreticinin pazara sunduğu teknolojiler, test alanı sınırlı tüketici firmalar tarafından gereğince değerlendirilmeden satınalması yapılmakta. Ürün seçimindeki bu zorluklar ve seçimin daha somut hale getirilme isteği nedeniyle ürün değerlendirilmesinde de standartlaşmaya gidilmiştir. Bu ürün değerlendirme standartlarından bazıları TCSEC, ITSEC ve Common Criteria’dır. Common Criteria günümüzün en geçerli ve yaygın olarak kullanılan değerlendirme standartlarından biridir. Ürün değerlendirme çalışmaları…
Devamı