İş Geliştirme ve Satış Ekibi

Tehdit İstihbaratı Ekibi Oluşturmak

Tehdit istihbaratı birçok işletme için, hızla, bir risk unsuru haline gelmeye başlamıştır. Bilgi güvenliğini en üst seviyelere ulaştığı son birkaç yılda, kurumlar güvenlik tehdit istihbaratı programlarına ağırlık vermeye başlamıştır. Bu önem çerçevesinde güvenlik ekipleri oluşturulmuş, birimlere ayr...