Veri Analizine Genel Bakış

Veri Analizine Genel Bakış

Veri analizi , faydalı bilgiler bulma, sonuçları bilgilendirme ve karar vermeyi destekleme amacıyla verileri inceleme, temizleme , dönüştürme ve modelleme işlemidir . Veri analizi, farklı işletme, bilim ve sosyal bilimler alanlarında kullanılırken, çeşitli isimler altında farklı teknikleri kapsayan...