Sızma Testlerinde PowerShell Kullanımı – PowerSploit

Sızma Testlerinde PowerShell Kullanımı – PowerSploit Powershell Microsoft firması tarafından Windows Komut Satırına ve Windows Script Host’a alternatif olarak geliştirilen bir komut satırıdır. Kullanıcılar çalıştıracakları komutlar ile bağ kurabilirler. Powershell bu ve bunun gibi bir ka...