Bilişim suçlarında ağ ve sistem analizi (Network Forensic)

Bilgi güvenliği akademisi belge deposuna ”Bilişim suçlarında ağ ve sistem analizi” konulu sunum dosyası eklenmiştir.

Çalışmaya adresinden ulaşılabilir.