Güvenlik Ürünleri Tercih Anketi

Türkiye’de bilgi güvenliği amaçlı kullanılan yerli/yabancı ürünlerle ilgili yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Her ürün satıcısı en fazla kendi ürününün kullanıldığını idda etmektedir. Bu karmaşaya netlik kazandırma amaçlı olarak Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ tarafından “Türkiye Bilgi Güvenliği Ürün Tercih Anketi” düzenlenmektedir. Anketle birlikte hangi ürünlerin daha fazla tercih edildiği somut olarak ortaya çıkacaktır.

Ankete adresinden ulaşılabilir.

Not: Anket sonuçlarına herhangi bir isim, ip ve şirket bilgisi kaydedilmemektedir.