Windows Ağlarında Domain Admin Haklarına Sahip Olma

“Kaçak” sızma testleri esnasında kullanılmak üzere windows ağları için
belirli yeteneklere sahip geliştirilmiş bir araçtır. Geliştirilmesi
devam etmekte olan bu sürüm yetenekleri olarak;
 • Kurum domain yapısı üzerinde belirtilen kullanıcıların oturum bilgisinin tespit edilebilmesi
 • Mimikatz sonuçlarının raporlanabilmesi
NOT: Burada anlatılanlar Kali Linux dağıtımında uygulanmıştır.
Diğer sistemler için test edilmemiştir ancak muhtemelen aynı adımlar ile
uygulanması mümkündür.


Github deposuna erişim adresi https://github.com/galkan/kacak.

Kullanıcı Oturum Bilgilerinin Tespit Edilmesi

Kurulum öncesi gerekli paketlerin sisteme kurulması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

 # apt-get install msgpack-python

Duruma ait örnek ekran görüntüsü belirtildiği şekilde olmaktadır.

İndirilen dosya (master.zip) zip dosyasından çıkarılır

# cd /tmp
 # wget https://github.com/SpiderLabs/msfrpc/archive/master.zip

Duruma ait örnek ekran görüntüsü belirtildiği şekilde olmaktadır.

 # unzip master.zip
 # cd msfrpc-master/python-msfrpc
 # python setup.py install

Duruma ait örnek ekran görüntüleri belirtildiği şekilde olmaktadır.

Gerekli paketlerin sisteme kurulmasının ardından “msfrpc” servisinin
başlatılması gereklidir. Bunun için paket ile birlikte gelen
“msfrpcd.sh” betiği kullanılabilir. Msfrpc servisinin başlatılması için
betik aşğıda belirtildiği şekilde çalıştırılmalıdır. Bu betik 55552
portunda msfrpc servisinin çalıştırılmasını betik içerisindeki gömülü
kullanıcı adı parola bilgisi ile başlatmaktadır. Daha önceden bu
servisin farklı bir kullanıcı adı/parola bilgisi ile çalıştırılması
olasılığına karşın kontrol edilmelidir. Bu işlem netstat komutu yardımı
ile belirtilen şekilde kontrol edilebilmektedir.
# netstat -nlput | grep 55552 | grep -v grep   
Bu adım doğrulandıktan sonra betik aşağıda belirtildiği şekilde yönetilebilmektedir.
 # ./msfrpcd.sh status
 MsfRpcd: Running

 # ./msfrpcd.sh stop
 MsfRpcd: Stopped

 #./msfrpcd.sh start
 MsfRpcd: Starting
 ..................
 MsfRpcd: Started
Duruma ait örnek ekran görüntüsü belirtildiği şekilde olmaktadır.
Kullanım için parametre olarak 3 adet dosya kullanılmaktadır. 1.
parametre olarak hangi kullanıcıların sisteme oturum açtığı bilgisinin
sorgulanacağı dosya, 2. parametre olarak hangi kullanıcı bilgileri ile
belirtilen sistemlerde oturum açılıp açılmadığı bilgisinin alınacağı
“xml” tabanlı yapılandırma dosyası, 3. parametre ilede hangi ip
adresleri için sorgulamanın gerçekleştirileceği dosya kullanılmaktadır.
- <user_file>: Bu dosya içerisinde hangi kullanıcıların aranacağı bilgisi yer almalıdır. Her bir satırda 
 "DomainKullanıcı_Adı" şeklinde belirtim gerçekleştirilebilir. Örnek bir içerik aşağıda gösterilmiştir.

 SirketYoneticiKullanici
 WorkgroupAdministrator

 - <ip_file>: Bu dosya içerisinde hangi ip adreslerinin aranacağı belirtilmektedir. Metasploit formatında kabul 
 edilen tüm ip adres yazım formatı geçerli olmaktadır. Örnek bir içerik aşağıda gösterilmiştir.

 192.168.100.100
 192.168.100.111

 - <config_file>: Bu dosya içerisinde hangi kullanıcı bilgileri ile belirtilen sistemlere oturum açılıp açılmayacağı
 bilgisi bulunmaktadır. İstenilen sayıda kullanıcı bilgileri için belirtimler gerçekleştirilebilir. Domain Adı, 
 Kullanıcı Adı, Kullanıcı Parola bilgisi ve kullanılmak istenen "thread" sayısının belirtimleri kullanılmaktadır.
 Örnek bir içerik aşağıda gösterilmiştir.

 <?xml version="1.0"?>
 <domain-admin>
     <domain>
         <name>WORKGROUP</name>
         <username>Administrator</username>
         <password>Test123</password>
         <threads>10</threads>
     </domain>
     <domain>
         <name>Sirket</name>
         <username>Saldirgan</username>
         <password>Aa123456</password>
         <threads>10</threads>
     </domain>
 </domain-admin>
NOT: Belirtilen dosyalar içerisinde “users_file” ve “ip_file”
dosyaları için tam yol belirtilmelidir. Aksi halde hata mesaji
alıacaktır. Bu durum yapılandırma dosyası için geçerli değildir. Örneğin
“/usr/local/data/users.txt” gibi. Kullanıcı oturum açma tespit etme
özelliği için “–domain” opsiyonu ile çalıştırılmalıdır. Örnek bir
kullanım aşağıda gösterildiği gibi olmaktadır.
# ./kacak.py --domain /root/sld_kacak/kacak/data/users.txt config/config.xml /root/sld_kacak/kacak/data/ip_file.txt

 [+] Domain: WORKGROUP
 -- Empty --

 [+] Domain: Sirket
   [+] 192.168.100.101 -> SIRKETEtkiAlaniYoneticisi
Duruma ait örnek ekran görüntüsü belirtildiği şekilde olmaktadır.
NOT: Betik hata ayıklama seçeneği amaçlı “-v” opsiyonu ile
çaıştırılarak debug mesajları verebilmektedir. Hata ayıklama modu olarak
3 seviye bulunmaktadır. 1 en düşük 3 ise en yüksek seviye olarak
belirtilmektedir. Örnek bir kullanım aşağıda gösterildiği gibi
olmaktadır. [-] ile başlayan satırlar hata ayıklama mesajlarına ilişkin
satırlardır.
# ./kacak.py --domain /root/sld_kacak/kacak/data/users.txt /root/sld_kacak/kacak/config/config.xml /root/sld_kacak/kacak/data/ip_file.txt

 [+] Domain: WORKGROUP
 -- Empty --

 [+] Domain: Sirket
   [+] 192.168.100.101 -> SIRKETEtkiAlaniYoneticisi


 # ./kacak.py --domain /root/sld_kacak/kacak/data/users.txt /root/sld_kacak/kacak/config/config.xml /root/sld_kacak/kacak/data/ip_file.txt -v 1
 [ - ] Config File's Options --> [{'threads': '10', 'password': 'Test123', 'user_name': 'Administrator', 'domain_name': 'WORKGROUP'}, {'threads': '10', 'password': 'Aa123456', 'user_name': 'Saldirgan', 'domain_name': 'Sirket'}]

 [+] Domain: WORKGROUP
 [ - ] Commands --> ['use auxiliary/scanner/smb/smb_enumusers_domainn', 'set RHOSTS file:/root/sld_kacak/kacak/data/ip_file.txtn', 'set THREADS 10n', 'set SMBPass Test123n', 'set SMBUser Administratorn', 'set SMBDomain WORKGROUPn', 'runn']
 -- Empty --

 [+] Domain: Sirket
 [ - ] Commands --> ['use auxiliary/scanner/smb/smb_enumusers_domainn', 'set RHOSTS file:/root/sld_kacak/kacak/data/ip_file.txtn', 'set THREADS 10n', 'set SMBPass Aa123456n', 'set SMBUser Saldirgann', 'set SMBDomain Sirketn', 'runn']
   [+] 192.168.100.101 -> SIRKETEtkiAlaniYoneticisi
Duruma ait örnek ekran görüntüsü belirtildiği şekilde olmaktadır.
NOT: test dizini altında hata ayıklama ve kontrol amaçli olarak
“bash script” ile geliştirilmiş aynı işi gerçekleştirien bir betik
bulunmaktadır. Olası durumlarda bu betik yardımı ilede aynı işlem
gerçekleştirilebilmektedir.
 # ./test_kacak.sh ../data/ip_file.txt ../data/users.txt Sirket Aa123456 Saldirgan 5
 192.168.100.101 -> SIRKETEtkiAlaniYoneticisi
Duruma ait örnek ekran görüntüsü belirtildiği şekilde olmaktadır.

Mimikatz Sonuçlarının Raporlanması

Mimikatz sonuçlarının ayrıştırılabilmesi için “–mimikatz” seçeneği
kullanılmaktadır. Bu seçenek yardımı ile sonuçlar kolayca
raporlanabilmektedir. Mimikatz ile elde edilen örnek bir çıktının
raporlanmasına dair örnek bir kullanım ve çıktı aşağıda gösterildiği
gibi olmaktadır.
 # ./kacak.py --mimikatz /root/sld_kacak/kacak/data/mimikatz.txt 
 Kadi: galkan Parola: galkan Sifresi
 Kadi: alkan Parola: alkan Sifresi

Yazan: Gökhan ALKAN