Port Knocking Yöntemi ile Portları Güvenli Açma

 • Knockd istemci-sunucu mantığı ile çalışan sisteminizde bir port açık olmadığı halde uzaktan vereceğiniz belirli port yoklamaları ile istediğiniz portu açabilecek yada sisteme bağlanmadan istediğiniz komutu çalıştırabilecek bir programdır.
  Knockd’yi kullanabilmek için aşağıda linki verilen iki yazılımı da indirmelisiniz, sunucu uygulamasını sunucu makinenize istemci uygulamasını da sunucuya bağlanmak istediğiniz herhangi bir makineye kurabilirsiniz.

 • Kurulum
  Sunucu ve istemci tarafı için gerekli paketleri
  http://www.zeroflux.org/knock/knock-0.3.tar.gz adresinden indirebilirsiniz.    İstemci tarafına kurulum için,  # rpm -ivh knock-0.3-2.i386.rpm
  Preparing…                ########################################### [100%]
  1:knock             ########################################### [100%]  Sunucu tarafına kurulum için,  # rpm -ivh knock-server-0.3-2.i386.rpm
  Preparing…                ########################################### [100%]
  1:knock-server                       ########################################### [100%]  Çalışma Mantığı
  Karmaşık gözükmesine rağmen oldukça basit bir mantıkla çalışıyor “knockd”, yaptığı iş ağ arabirimine (Ethernet,ppp)   gelen tüm trafiği dinlemek   ve konfigürasyon dosyasında belirtilen uyarlamalara uygun bir paket geldiginde yine konfigürasyon dosyasında belirtildiği komutları çalıştırmak.
  Istemci belli sirada port yoklaması yapar, istemci port yoklamasını   tcp ya da udp portlarda yapabilir. Ve en   önemlisi de   yoklama   yaptığınız portun   açık   olup   olmamasının   öneminin olmadığıdır. Normalde kapalı bir porta göndereceğiniz paketlerden eğer filtrelenmemişse  RST  cevabı  döner.

  Peki nasıl oluyorda ‘knockd’bu  işi  yapabiliyor? Bunun  için  biraz  TCP/IP bilgilerimizi güncelleyelim. Bir paket bir hosttan diğerine gönderildiğinde OSI katmanının en üst seviyesinden an altına kadar yolculuk yapar ve fiziksel ortama bırakılır , karşı tarafa ulaştığında ise   OSI katmanının en alt katmanından   en üst (Application Level)katmanına kadar ters bir yolculuk geçirir, bu katmanlardan herbirinin kendine göre farklı bir görevi vardır, port kavramının sözünün geçtiği katmanda 4.katmandır. Detaylı gösterim için  aşağıdaki resme bakabilirisiniz. İşte knockd paketi    daha    4.katmana  ulaşmadan data  Link    layer(2)da  yakalıyor,  okuyor  ve içeriğine gore işlemi gerçekleştiriyor, nasıl iyi fikir değil mi?

  Sunucu Kullanımı
  Sunucu kullanımda kullanabileceğimiz seçenekler
  -i  ile  hangi  arabirimin  dinleneceğini  belirliyoruz,herhangi  bir  değer  belirtmezsek varsayılan olarak ilk Ethernet kartını(Linux’lar için eth0)dinlemeye alacaktır.
  -d knockd nin bir servis olarak hizmet vermesini belirliyoruz.
  -c <dosya_ismi> opsiyonu ile de kullanılacak yapılandırma dosyasını belirliyoruz varsayılan olarak bu değer /etc/knockd.conf tur,
  -D parametresi ile de sunucu programının debug modda çalışmasını sağlıyoruz
  -V ile calışan programın versiyonunu öğrenebiliriz.
  -h parametresi kullanılabilecek parametreleri göstermeye yarar. Data detaylı kullanım için man knockd komutunu kullanabilirsiniz.  İstemci Kullanımı
  Istemci kullanımının seçeneklerine ulaşmak için  # knock  komutunu vermeniz yeterlidir,bu seçeneklerin ne işe yaradığı aşağıda belirtilmiştir.  usage: knock [options] <host> <port> [port] … options:
  -u, –udp          UDP paketi yollamak için,varsayılan değer TCP dir.
  -v, –verbose       Detaylı bilgi için
  -V, –version       Versiyon öğrenmek için.
  -h, –help           Bu menu için.  Yapılandırma Dosyası
  Programla birlikte gelen varsayılan yapılandırma dosyasının /etc/knockd.conf olduğundan bahsetmiştik, şimdi de bu dosyanın içeriğine bakarak yorumlayalım sonrada çeşitli örneklerle nasıl kullanılacağını anlamaya çalışalım.  # cat /etc/knockd.conf
  [options] UseSyslog
  [opencloseSSH]
  sequence      = 2222:udp,3333:tcp,4444:udp
  seq_timeout   = 15
  tcpflags      = syn,ack
  start_command = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp –dport ssh -j
  ACCEPT
  cmd_timeout   = 10
  stop_command  = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp –dport ssh -j
  ACCEPT  Bu  basit  öntanımlı  yapılandırma  dosyası  ile  knockd’nin  loglama  mekanizması olarak sistemin kendi log mekanizmasını kullanmasını söylüyoruz, Eğer system log mekanizmasında farklı bir yere loglanmasını istersek bunu logfile = /var/log/knockd.log izinlerini knockdyi çalıştıran kullanıcı olarak ayarlamanız lazım , farklı bir durum gözetmezseniz  root  kullanıcısı ile çalıştığından  dosya  erişim  izinleri  de  ona  göre ayarlanmış olur.
  alt  tarafta  [opencloseSSH]  ile  yeni  bir  kural  için  tanımlayıcı  isim  belirleyip seçeneklerini yazıyoruz.
  Sequence ile istemcinin port yoklama sırasını belirtiyoruz,
  seq_timeout
  bu değişkenle istemcinin port yoklama işlemini yaparken iki yoklama arasında max ne kadar sure bekleyebileceğini bildiriyoruz.
  start_command

  Uygun port yoklaması oluştuktan sonra başlatılacak komut


  cmd_timeout
  komut sonrası ne kadarlık bir sure bekleneceği
  stop_command
  cmd_timeout sonrası işletilecek komut
  Aşağıdaki örnekte yapılandırma dosyasındaki seçeneklerin değerleri ve ne işe yaradıkları konusunda geniş bilgilendirme bulabilirsiniz.  Örnek;
  Sistemin 100, 200 ve 300.portlarına sırası ile SYN paketi gönderilmesi halinde
  /tmp dizininde deneme-123 adında bir dosya oluşturmasını isteyelim.
  Bunun için /etc/knockd.conf dosyasını herhangi bir editörle açıp dosyanın sonuna
  [dosya ac]
  sequence = 100,200,300 protocol = tcp
  timeout = 15
  command = mkdir /tmp/deneme-123 tcpflags = SYN
  satırlarını ekleyelim. [dosya ac]  satırı ile açıklama belirtiyoruz, bu başlık loglarda görünecek olan başlıktır.
  sequence = 100,200,300
  ile hangi sıra ile portların yoklanacağını belirtiyoruz
  protocol = tcp
  protocol tipini belirliyoruz
  timeout = 15
  zaman aşımını ne kadar olacağını belirliyoruz.
  command = mkdir /tmp/deneme-123
  yoklamalar sonrası hangi komutun çalıştırılacağını belirliyoruz
  tcpflags = SYN
  protocol olarak TCP belirledikten sonra hangi TCP bayrağı ile yoklama yapılacağının belirtilmesi
  bunları  yazdıktan  sonra  dosyayı  kaydedip  çıkalım  ve  istemci  tarafındaki  knock programcığını aşağıdaki gibi çalıştıralım.  [root@cc root]# knock yubam -v 100 200 300
  hitting tcp 194.27.72.88:100 hitting tcp 194.27.72.88:200 hitting tcp 194.27.72.88:300
  tekrar /tmp dizinine bakalım.

  [root@yubam tmp]# ls
  deneme-123       mc-root 
  gconfd-root    orbit-root
  GSLhtmlbrowser5493  sess_33c22dbdd8f5fbf788f8ccf9ecbb519a
  kde-root       sess_4d0f6ce5ca90d758cc126ad992219b85
  ksocket-root     splint-3.1.1
  mapping-root        splint-3.1.1.Linux.tgz mcop-root
  Örnek;  [options]
  logfile = /var/log/knockd.log
  [opentelnet]
  sequence = 7000,8000,9000
  seq_timeout = 10
  tcpflags = syn
  command = /usr/sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp — dport 23 -j ACCEPT
  [closetelnet]
  sequence = 9000,8000,7000
  seq_timeout = 10
  tcpflags = syn
  command = /usr/sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp — dport 23 -j ACCEPT  bu örnekte yukarıdaki örnekten farklı olarak iki farklı seçenek kullandık biri [opentelnet] diğeri [closetelnet], [opentelnet] ile 7000,8000,9000 portlarına sırası ile gelecek SYN paketleri karşılığında sistemin ne yapacağını , [closetelnet] ile de 9000,8000,7000 portlarına sırası ile gelecek SYN paketi ile sistemin ne yapacağını belirttik, aşikarki [opentelnet] ile sisteme belirli aralıklarda syn paketi yollayan IP ye Firewall dan 23.port için geçiş hakkı tanıdık aynı şekilde [closetelnet]ile de tam tersi bir  işlem  yaparak  o  IP  ye  23.portu  kapadık.Yan.  bir  önceki  örneğe  göre  işimizi zamana bırakmadık, işimizin bittiğini ve sunucunun telnet portunu kapatmasını elle sağlamış olduk.  Sunucu Yazılımın Çalışma Modları
  Sunucuyu debug ve verbose modda çalıştıralım ve aralarındaki farklılıkları görelim.
  Şimdide istemci tarafında knock programını çalıştırıp    sunucu tarafındaki değişiklikleri inceleyelim, çalışma parametrelerinin ne işe yaradığı yukarıda anlatılmıştı.  Sunucunun Debug Modda Çalıştırılması
  Sunucu yazılımını debug modda çalıştırmak için knockd’ye verilen parametrelere ek olarak –D parametresini eklememiz gerekir.Bir önceki oturumu debug modda başlatırsak aşağıdaki gibi bir çıktı alırız.  # knockd -i eth1 -D
  config: new section: ‘options’ config: usesyslog
  config: new section: ‘opentelnet’
  config: opentelnet: sequence: 7000,8000,9000 config: opentelnet: protocol: tcp
  config: opentelnet: timeout: 15
  config: opentelnet: cmd: /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp –dport telnet -j ACCE PT
  config: tcp flag: SYN
  config: new section: ‘closetelnet’
  config: closeSSH: sequence: 9000,8000,7000 config: closeSSH: protocol: tcp
  config: closeSSH: timeout: 15
  config: closeSSH: cmd: /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp –dport telnet -j ACC EPT
  config: tcp flag: SYN
  config: new section: ‘dosya ac’
  config: dosya ac: sequence: 100,200,300 config: dosya ac: protocol: tcp
  config: dosya ac: timeout: 15
  config: dosya ac: cmd: mkdir /tmp/deneme-1-2-3 config: tcp flag: SYN
  2004-04-30 23:55:21: tcp: 81.214.131.55:2706 -> 194.27.72.88:22 106 bytes packet is not SYN, ignoring…
  packet is not SYN, ignoring… packet is not SYN, ignoring..  Sunucu Yazılımını Verbose Modda Çalıştırmak  knockd yi verbose modda çalıştırdıktan sonra istemcide  # knock yubam -v 100 200 300 hitting
  tcp 194.27.72.88:100
  hitting tcp 194.27.72.88:200
  hitting tcp 194.27.72.88:300  komutunu  verdiğimizde aşağıdaki çıktıyı alırız.  # knockd -i eth0 -v
  listening on eth0…
  194.27.72.80: dosya ac: Stage 1
  194.27.72.80: dosya ac: Stage 2
  194.27.72.80: dosya ac: Stage 3
  194.27.72.80: dosya ac: OPEN SESAME
  running command: mkdir /tmp/deneme-1-2-3
  mkdir: `/tmp/deneme-1-2-3′ dizini oluÅturulamıyor: Dosya var dosya ac: command returned non-zero status code (1)  yukarıdaki hata biraz once o dosyanın oluşturulumuş olduğundan veriliyor,.
  knockd’yi sonlandırmak isterseniz aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterlidir.  # ps axu|grep knockd
  root 15345  0.0  0.0  1640  460 ?        S    23:27   0:00 knockd -i eth0 -d root 15373 0.0  0.1  5132  584 pts/7    S 23:34   0:00 grep knockd

  # kill 15345