Siber Sigorta Araştırma Anketi Sonuçları

Siber Risk Skor kartı

Siber sigorta araştırma anketimize katılım sağlayan ve destek veren üçyüzden fazla kişiye teşekkürlerimizi sunarız. Gerçekleştirdimiz siber sigorta araştırma anketinin değerlendirme sonuçlarını aşağıdaki gibi sizlerle paylaşıyoruz. Anketimizin “NETSEC Ağ ve Bilgi Güvenliği” topluluğu ve sosyal ağlarımız üzerinde paylaşarak anonim olarak gerçekleştirildiğini ve kişisel hiçbir verinin kayıt altına alınmadığını belirtmek isteriz.

Siber sigorta; bilgilerin ihlal edilmesi ile oluşabilecek zararlar ve savunma masraflarını, üçüncü kişilerin verilerine virüs buluşması, sigorta ettirenin yetkisi dışında üçüncü kişilerin bilgilerine ulaşılması, sistem kodlarının çalınması, donanımların çalınması, çalışanların bilgileri açık etmesi gibi bir çok riski kapsamaktadır.

Siber saldırılar, kurumlar için büyük riskler taşımaktadır. Sigorta şirketleri, veri koruma sigortası, veri kurtarma sigortası ya da siber sigorta gibi isimlerle, siber saldırıların bu kuruluşlar üzerindeki etkilerini en az indirecek sigorta paketleri hazırlamaya başladılar. Ayrıca Siber Sigortalar ile ağ kesintisi yüzünden uğranılan gelir kayıpları, güvenlik tehdidinin kaldırılması için üçüncü kişilere yapılan tehdit ödemeleri ya da elektronik bilgilerin ihmal sonucu zarar görmesi ve yapılan savunma masrafları isteğe bağlı olarak güvence altına alınabiliyor.

Siber Sigorta Araştırma Anketi Sonuçları

Anketimizin ilk sorusunda değerli katılımcılarımıza “Hangi sektörde çalışıyorsunuz” sorusu yöneltildi. Sorumuza verilen cevaplara baktığımız zaman %57 oranında “bilişim sektörü” çalışanlarının anketimize cevap verdiğini ve katılımcıların büyük bir oranla bilişim sektöründe görevli olduğunu görmekteyiz.

siber sigorta hangi sektör

Anketimizin ikinci sorusunda “Çalıştığınız şirketin ortalama büyüklüğü nedir?” sorusu yöneltilerek anket katılımcılarının şirket büyüklükleri tespit edilmiştir. İkinci sorumuza gelen yanıtlarda katılımcılarımızın %35 oranında 1-50 kişilik şirketlerde ve yine %35 oranında 50-500 çalışan sayısına sahip olduğunu görmekteyiz.

siber sigorta şirket büyüklüğü

Siber Sigorta Araştırma Anketi üçüncü bölümünde katılımcılarımıza “Siber risk sigortasına sahip misiniz?” sorusu yönetildi. Sorumuza verilen yanıtlarda %95 oranında “Hayır” cevabı alınmıştır. Bu noktada Siber Sigorta Anketimize katılım sağlayan kişilerin büyük bir çoğunluğunun siber risk sigortasına sahip olmadığını görüyoruz. Kurumlarının siber sigortaya sahip olarak riskleri minimanize edebileceklerini ve siber saldırı ile karşılaştıklarında çok daha az zararla telafi edebileceklerinin altını çizerek anketimize devam ediyoruz.

siber sigortaya sahip misiniz

Anketimizin dördüncü bölümünde değerli katılımcılarımıza “Önümüzdeki iki yıl (2018-2019) süresince siber risk sigortası almayı düşünüyor musunuz?” sorusu yönetilerek siber risk sigortasına sahip olmayan şirketlerin iki yıllık süre içerisinde siber risk sigortası konusunda adım atıp, atmayacakları belirlenmeye çalışılmıştır. Anketimizde katılımcılarımızın %70’i “Hayır” seçimi yaparak bu iki yıllık süreç içerisinde siber sigorta konusunda adım atmayacaklarını belirtmiştir.

siber sigorta almayı düşünüyor musunuz?

Beşinci bölümde Siber Sigorta Araştırma Anketi katılımcılarına “Siber Risk Sigortasını alma amacınız neydi? (Siber sigortanız varsa cevaplamayınız…)” sorusu yönetildi. Anket cevaplarına baktığımızda %18 oranla “Veri sızıntısı yaşama ihtimaline karşı önlem” seçeneği ön plana çıkmaktadır. Ardından %10 oranla “Diğer” cevabı ve %6 oranla “İş ortaklarınıza ve hizmet verdiğiniz firmalara güven vermek” cevabı takip etmektedir.

siber sigorta amacı nedir

Altıncı bölümde anket katılımcılarına “Siber Risk Sigortasını neden almadınız? (Siber sigortanız yoksa cevaplayınız…)” sorusu yöneltildi. Sorumuza cevap verenlerin %28’i “Ne işe yarayacağının tam olarak anlaşılmaması” cevabını verirken, %27’si “İhtiyaç olduğunun düşünülmemesi” cevabını işaretledi. Bu noktada siber risk sigortasının doğru bir şekilde anlatılamadığını ve bu konuda bilgi eksikliği olduğunu görmekteyiz.

siber risk sigortası neden almadınız

Siber risk sigortası anketimizin yedinci ve son sorusunda katılımcılarımıza, “Siber Risk Sigortası almayı planlasaydınız aşağıdaki tehditlerden hangisi sizin için öncelikli olurdu?” sorusu yöneltildi. Katılımcılarımız bu soruda %46 oranla “Veri sızıntısı”, %29 oranla “Ransomware” ve %12 oranla “İç çalışan tehdidi” cevaplarını vermektedir. Bu noktada siber risk sigortasını, kurumların “veri sızıntıları”na karşı önlem olarak düşündüğünü görmekteyiz.

siber risk sigortası tehdit

Anket sonuçlarına göre, siber risk sigortası konusunda kamunun ve kurumların yeterli bilgilendirilmediğini ve siber riskler noktasında siber risk sigortasının giderek çok daha fazla önem taşıdığının altını çizmek istiyoruz. Kurumların siber risk sigortası konusunda bilgilendirilmeleri noktasında BGA Security olarak danışmanlık hizmeti sunduğumuzu ve bu konuda iletişime geçerek uzmanlarımızdan bilgi talep edebileceklerini hatırlatmak istiyoruz.

Siber risk sigortası hakkında bilgi almak için bilgi@bga.com.tr adresimiz üzerinden iletişime geçebilir ve siber risk seviyenizin ölçümlenmesi için talepte bulunabilirsiniz.

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Mail listemize üye olarak eğitim fırsatlarını kaçırmayın!
Eğitim ve ücretsiz etkinliklerizden haberdar olmak için e-posta listesimize üye olun!.