Pentest Çalışmalarında Sosyal Mühendislik Saldırıları-II

Daha önce, Pentest çalışmalarında sosyal mühendislik saldırısının önemini ve pratik olarak bir uygulamasını anlatan blog girdisi paylaşmıştık. Bu blog girdisinse, benzer bir saldırı methodunu browser eklentileri aracılığıyla uygulamalı olarak gerçekleştireceğiz. Senaryo:  Kurban, güncel bir Mozilla...