REST API FUZZING

Gelişen teknoloji ile uygulamalar platformdan bağımsız bir yapıya geçiş yapmaktadır. Bu bağımsızlığın sağlanabilmesi için ise tüm platformların iletişim kurabileceği servisler oluşturulur. Bu servislere günümüzde “Web Servisler” adı verilir. Web servisler birer API (Application Programming Interface...