Backtrack Üzerinde Network Ayarları

Backtrack üzerinde kullanıcılar tarafından network ayarları yapılması gereklidir. Bu ayarlar yapılmadığı takdirde varsayılan olarak network’ünüz çalışmayacaktır.
Aşağıdaki gibi Backtrack komutları kullanılarak network ayarlamaları yapılmalıdır.  Özel yada standart olarak ağ aygıtlarına sabit ya da statik ip vermek ve servislerin start edilmesi hakkında bilgi verilmiştir.
Backtrack açıldığı zaman Network servisinin aşağıdaki komut ile başlatılması gerekmektedir. Backtrack 4 final versiyonunda network’ü başlatmak için gerekli komut

root@bt:~# /etc/init.d/networking start

Configuring network interfaces…Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1

Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.

Bu komut sayesinde kablolu ve kablosuz ağ aygıtları hazırlanarak network başlatılacaktır.  Network üzerinde standart olarak ağ aygıtlarının otomatik ip adresi alması sağlanılmıştır.

Ip adresi konfigürasyonu ayarlaması;

Eğer statik ip adresini bir ağ aygıtına ayarlamak istenirse “interfaces” dosyası üzerinde editleme yapılması gerekmektedir. Interfaces dosyarı içeriği aşağıdaki komut vasıtası ile görülebilir.

root@bt:/~# cat /etc/network/interfaces

Örnek içerik;

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

auto eth1

iface eth1 inet dhcp

auto eth2

iface eth2 inet dhcp

auto ath0

iface ath0 inet dhcp

auto wlan0

iface wlan0 inet dhcp

Eğer ağ kartlarının sabit ip adresi alınması istenirse ya da bu kartlar için özel bir ayar gereksinimine duyulursa interfaces dosyasının düzenlenmesi gerekmektedir.

Nano, Pico ya da Vi editörü ile dosya içeriğine erişmek için

root@bt:~# nano  /etc/network/interfaces

komutunu uygulanır.  Eth0 aygıtı için aşağıda örnek ip konfigürasyonu belirtilmiştir. “iface eth0 inet dhcp” satırı “iface eth0 inet static” olarak belirtildikten sonra ip ayarları girilir.

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.10

netmask 255.255.255.0

network 192.168.1.0

broadcast 192.168.1.255

gateway 192.168.1.1

Dosya yukarıdaki örnekte olduğu gibi düzenlendikten sonra editör dosya kayıt edilerek kapatılır. Bu işlem sayesinde network başlatıldığı zaman yukarıda belirtildiği gibi aygıt sabit ip adresi alacaktır. Aynı şekilde diğer aygıtlar için de yukarıdaki örnekte olduğu gibi ayarlanması gerekmektedir.

NameServer ayarları;

Eğer nameserver ayarları da yapılmak istenirse Backtrack’in “resolv.conf” dosyasının düzenlenmesi gerekmektedir.  Etc klasörü altındaki resolv.conf dosyasının içeriği

root@bt:~# cat /etc/resolv.conf

Komutu ile okunabilir.

Örnek içerik;

nameserver 192.168.1.1

Backtrack ayarlarının bir sonraki restart işleminde hafızada kalması için aşağıdaki komut kullanılarak ayarlar saklanır.

root@bt:~# update-rc.d networking defaults

SSH servisinin çalıştırılması;

SSH servisi ilk defa aktif edilecekse öncelikle bir Key oluşturulması gerekmektekdir. Bu servis için key oluşturma komutu  “sshd-generate” dir. Aşağıdaki gibi sisteme uygulanır.  Bu işlemden sonra servis başlatılmaya hazır hale gelecektir.

root@bt:~# sshd-generate

Generating public/private rsa1 key pair.

….

Servisi başlatmak için aşağıdaki komut girilir ve SSH servisi başlamış olacaktır.

root@bt:~# /etc/init.d/ssh start

Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.

Yine backtrack’in bir sonraki restart işleminde Ssh servisini otomatik olarak başlatabilmesi için rc.d ‘ye SSHd servisi eklenir.

root@bt:~# update-rc.d ssh defaults

System startup links for /etc/init.d/ssh already exist.

Bu adımlardan sonra network ayarlarınız tamamlamış olur ve backtrack sistemini kullanmaya başlanabilir.

Yazan: Hamza ŞAMLIOĞLU

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Mail listemize üye olarak eğitim fırsatlarını kaçırmayın!
Eğitim ve ücretsiz etkinliklerizden haberdar olmak için e-posta listesimize üye olun!.