CEH, LPT, CHFI Sertifika Sınavlarına Giriş Rehberi

Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ olarak takipçilerimizden ve öğrencilerimizden aldığımız soruların hatırı sayılır bir kısmını sertifika sınavlarına giriş konusu oluşturmaktadır.

Her sertifika sınavı için farklı bir prosedür izlenmesi gerektiği için ayrı ayrı hepsini yazmayı planlıyoruz. İlk olarak Türkiye’de yetkili eğitim merkezi olduğumuz Ec-council’a ait CEH, ECSA/LPT, CHFI sertifikalarına ait sınava giriş prosedürünü yayınlıyoruz. Sizlerden gelecek geribildirimlerle CISSP ve diğer sertifika sınavlarına giriş prosedürlerini de Türkçe olarak yayınlamayı planlıyoruz.

 

C|EH(Certified Ethical Hacker) 2011 yılı itibariyle Bilgi Güvenliği konusunda en fazla bilinen ve tercih edilen sertifika olmaya hak kazanmıştır. (Tüm dünyada yaklaşık 38.000 kişide bulunmaktadır). Bilinenin aksine C|EH, uzmanlık sertifikası değildir, daha cok güvenliğin offensive kısmıyla ilgilenenler için düşünülmüş başlangıç-orta seviye bir sertifikadır.

C|EH sertifikası sınavı kodu yetkili eğitim merkezlerinden eğitim alanlar için 312-50, akredite olmayan eğitim kurumlarından eğitim alan ya da kendi imkanlarıyla çalışanlar için EC0-350 olmaktadır. Her iki sınav da aynı ve sınav sonucu verilen sertifikalar aynıdır.

Akredite Eğitim Merkezinden Eğitim Alanlar 

Akredite bir kurumdan eğitim alanlar sınava basvuru icin herhangi bir sürecten gecmemektedirler.

Sadece sınava girmek istedikleri tarihi  kuruma bildirmeleri ve akredite kurumun sınav gözetmeni ayarlaması ile sınava girilebilmektedir.

Türkiye’deki tek akredite eğitim kurumu ve sınav merkezi  Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ’dir. Akademiden eğitim alarak sınava giren 100’ün üzerindeki öğrencimizden bir tanesi haric hepsi sertifika sınavını başarıyla vermiştir.

Sınav Ücreti: Sertifika sınav ücreti 500$ veya altında bir ücret olabilmektedir. (Eğitim kurumuna bağlı). Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ’nden eğitim alanlar için sınav ücreti 450$ olmaktadır.

 

Akredite Olmayan  Kurumlardan  Eğitim Alanlar (Kendi İmkanlarıyla Çalışanlar)

Bu seçenekle sınava girecek olanlar için aşağıdaki nitelik ve belgeler gerekmektedir.

  • Bağlı bulunduğunuz yöneticiden alınacak tavsiye mektubu. (İmzalı)

  • Sürücü lisans belgesi, Pasaport veya Nüfüs cüzdanı fotokopisi

Yukardaki belgeler certmanager@eccouncil.org adresine kurumsal bir e-posta adresinden gönderilmelidir. Ücretsiz e-posta sağlayıcılardan gönderilen postalar(Yahoo, Gmail, Hotmail vs) dikkate alınmamaktadır. Belgelerin kontrolünden sonra prometric üzerinden sınav alırken sorulacak kod gönderilecek ve siz de bu kodu kullanarak Prometric’ten sınav satın alabilir duruma geleceksiniz.

Sınav Ücreti:Akredite eğitim merkezinden eğitim almamış olanlar için toplamda 600$tutmaktadır.

500$+100$(application of eligibility code ücreti)

CEH v7 VUE Exam Voucher $ 500.00 USD

Prometric APTC Eligibility Application Fee $ 100.00 USD

Sertifika fiyatlarıyla ilgili bilgi almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Prometric üzerinden sınav satın aldıktan sonra belirlenen herhangi bir günde sınava giriş yapılabilir.

Sınavda başarılı olunması durumunda sertifikanın gelmesi yaklaşık iki ay sürmektedir.

 

CHFI ve ECSA/LPT sertifika sınavlarına girmek için CEH benzeri yol izlenebilir.