Sertifikalı SOME Eğitimi (Siber Olaylara Müdahale Uzmanı Eğitimi)

Eğitim Açıklaması

Son yıllarda bilişim güvenliği ihlal olaylarında ciddi bir artış görülmektedir. Yaşanan ihlal olayları profesyonel bakış açısıyla değerlendirilip ek aksiyonlar alınmadığı müddetce benzeri olaylarla tekrar tekrar karşılaşma riski artmaktadır. Her olay bir tecrübe olarak değerlendirilmeli, detaylı incelenmeli ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ bu konuda hissedilen eksikliği giderme amacıyla uluslararası geçerliliği bulunan CIH (Certified Incident Handler) eğitimi düzenlemektedir. Eğitim resmi Ec-council eğitimi olup Türkiye’deki tek akredite eğitmen grubu tarafından verilmektedir. (Detaylar için https://www.eccouncil.org/programs/ec-council-certified-incident-handler-ecih/ )

ECIH eğitimi, kamu kurumları ve kurumsal iş ortamlarında yaşanan bilişim güvenliği ihlal olaylarında sistem yöneticisinden, güvenlik yöneticisine, hukuk biriminden halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimlerine kadar bir kurumun nasıl koordine olması gerektiği ve olay müdahelesi (Incident Response) konusunda nasıl aksiyon alınması gerektiğini gerçek hayattan örneklerle anlatmaktadır.

Eğitim süresi toplamda 4 gündür. Eğitimin ilk iki günü sertifika sınavına yöneliktir, son iki gününde ise  Türkiye ve dünya üzerinde yaşanmış siber olayların senaryolaştırılarak analizi katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecektir.  
Eğitim sonrası isteyen katılımcılar sınava girerek uluslararası geçerliliğe sahip ECIH sertifikasını almaya hak kazanacaklardır. Sınavlar BGA Ankara ve İstanbul ofislerinde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Kodu

E|CIH 212-89

Eğitim Tarihleri

İstanbul: 3-6 Mart 2015
Ankara: 17-20 Mart 2015

Eğitim Seviyesi

Uzman Seviyesi

Kimler Katılmalı

 • C-seviye yöneticiler (chief information officers (CIOs), chief security officers (CSOs), chief information security officers (CISOs))
 • Ağ ve Sistem Ekip Yöneticileri
 • CSIRT/IR Ekipleri
 • Proje yöneticileri
 • IT Yöneticileri
 • Bilgi ve Bilişim Güvenliği uzmanları

Eğitim Süresi

2(sertifika)+2(senaryo uygulama) 4  Gün

Sertifika

Eğitime katılanlara, BGA tarafından katılım sertifikası verilecektir. ECIH 212-89  kodlu sertifika sınavına girip başarıyla tamamlayanlar “Sertifikalı Olay Müdahele Uzmanı” ünvanını almaya hak kazanacaktır.

Eğitim İçeriği

Sertifika eğitiminin resmi içeriğine buradan ulaşılabilir.

Olay Müdahale ve İşleme Süreçlerine Giriş
 • Bilgisayar güvenlik olayı tanımları
 • Veri sınıflandırma önemi tartışmaları
 • Bilgi mücadelesi tartışmaları
 • Bilgi güvenliği temel kavramları
 • Çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları açıklamaları
 • Bilgisayar güvenlik olaylarını örneklerle tartışmaları
 • Farklı olay kategorilerinin açıklamaları
 • Olay önceliklendirme
 • Olay müdahale, olay yönetimi ve adli bilişim tanımları

Risk Değerlendirme
 • Risk politikası açıklamaları
 • Risk politikası yönetim biçimleri
 • Anahatlarıyla iş yerinde risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması için farklı adımlar
 • Risk analiz tanımlamaları
 • Farklı risk azaltma stratejileri
 • Risk değerlendirme sürecinde fayda / maliyet analizinin önemi açıklamaları
 • Risk azaltma yöntemleri
 • Artık risk tartışmaları
 • Risk değerlendirme araçları

Olay Müdahale ve İşleme adımları
 • Olay müdahale için ihtiyaçlar anlatımı
 • Olay müdahale süreçleri
 • Olay müdahale bileşenleri açıklamaları
 • Olay müdahale yöntemi anlatımı
 • Çeşitli olay ve işleme aşamaları anlatımı
 • Olay müdahale planı tanımlamaları
 • Anahatlarıyla olay müdahale planı adımları
 • Olay müdahale ve işleme için eğitim ve bilinçlendirme önemi tartışmaları
 • Güvenlik bilinçlendirilmesi ve eğitim listeleri geliştirme
 • Olay müdahale politikası açıklamaları
 • Olay yönetimi ve olay yönetim amacı tartışmaları
 • Olay müdahale ekibi yapısı, personel, takım bağımlılıkları ve takım hizmetleri hakkında açıklamalar
 • Olay müdahale, olay yönetimi ve olay yönetimi arasındaki ilişki tanımlamaları
 • En iyi olay müdahale uygulamaları tartışmaları

SOME-CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
 • Olay müdahale ekibi ihtiyacı tartışmaları
 • CSIRT amaçları ve stratejileri açıklamaları
 • CSIRT vizyon ve misyonu açıklamaları
 • CSIRT seçimi açıklamaları
 • Organizasyonda CSIRT ‘ın yeri açıklamaları
 • CSIRT çevresiyle ilişkisi açıklamaları
 • CSIRT çevresinde türleri tanımlamaları
 • Bir CSIRT yaratmak için en iyi alıştırma açıklamaları
 • CSIRT rolü açıklaması
 • Olay müdahale ekibi rolü tanımlaması
 • Farklı CSIRT hizmetleri tanımlamaları
 • CSIRT politika ve prosedürleri açıklaması
 • Bir olayda CSIRT işleyişi açıklaması

Ağ Güvenliği Olayları İşleyişi
 • Dos ve DDos saldırıları tanımlaması
 • Dos saldırıları için olay işleyiş hazırlığı açıklamaları
 • Yetkisiz erişim olayı türleri açıklamaları
 • Yetkisiz erişim olayı için işleyiş olayları hazırlıklarının çeşitli aşamaları açıklamaları
 • Farklı uygunsuz kullanım olayları açıklamaları
 • Uygunsuz kullanım olayları için olay işleyiş adımları açıklamaları
 • Çok bileşenli olay tartışmaları
 • Çok bileşenli olaylar için olay işleme hazırlanması adımları açıklamaları
 • Örnek araçlarla ağ olayı simulasyonu

Kötü Amaçlı Kod(Malware) Olayları İşleyişi
 • Virüs,solucan,trojan ve casus yazılımlar hakkında açıklamalar
 • Zararlı kod olayları için olay işleyiş hazırlığı açıklamaları
 • Zararlı kod olayların önlenmesi, tespiti ve analizi hakkında tartışmalar
 • Zararlı kod olayları için çevreleme stratejisi açıklamaları
 • Zararlı kod olayları toplama ve taşıma kanıt yöntemi açıklamaları
 • Eradikasyon yöntemi ve kötü niyetli kod olaylarından kurtarma tanımlamaları
 • Zararlı kod olayları için çeşitli önlemler açıklamaları

İç Tehdit İşleyişi ve Değerlendirmesi
 • İç tehdit tanımlamarı
 • İç saldırı anatomisi açıklamarı
 • İç tehdit tespitleri için farklı teknik açıklamaları
 • İç tehdit yanıtları açıklamaları
 • İçeriden olay müdahale planı açıklamaları
 • İç tehdit engellenmesi için yönerge geliştirme
 • Çalışan çeşitli izleme araçları gösterimi

Adli Analiz ve Olay Müdahale
 • Adli bilişim tartışmaları
 • Adli analiz hedeflerini açıklar
 • Olay karşısında adli analiz rol tartışmaları
 • Adli bilişim türleri açıklamaları
 • Adli bilişim araştırmacıları ve diğer insanlar hakkında tartışmalar
 • Adli bilişim süreçleri tanımlamaları
 • Adli bilişim politikaları açıklamaları
 • Yaşam sistemi döngüsü bilgisindeki adli bilişim tartışmaları
 • Helix ve Sysinternals araçları gibi adli analiz araç tanıtımları

Güvenlik İhal Olayı Raporlama
 • Olay raporlama tanımlamaları
 • Raporlanacak ayrıntı tasarlanması
 • Rapor formatları geliştirme
 • Bilgilendirme sorunları tartışmaları
 • İşyeri olayları raporlama açıklamaları
 • Federal ajans olayı kategorileri tartışmaları
 • Olay raporlama kuralları geliştirme

Olay Çözümleme
 • Olay çözümleme tanımlamaları
 • Olay çözümleme prensipleri açıklamaları
 • Farklı olay çözümleme adımları tespiti
 • Durum planlama / operasyonlarının sürekliliği hakkında tartışmalar
 • Iş sürekliliği planlaması ve iş etki analizi tartışmaları
 • Olay çözümleme planı tanımlaması
 • Olay kurtarma planlama ekibi hakkında tartışmalar
 • Olay kurtarma testi tanımlamaları

Güvenlik Politikası ve Kanunlar
 • Güvenlik politikası tanımlaması
 • Güvenlik politikasının temelleri açıklaması
 • Güvenlik politikası amacının tanımlanması
 • Güvenlik politikası amaçları açıklanması
 • Güvenlik politikası özellikleri açıklamaları
 • Güvenlik politikaları uygulanması hakkında tartışmalar
 • Erişim kontrolü politikaları ve önemi açıklamaları
 • Yönetimsel güvenlik politikasındaki açıklar, varlık kontrol politikası, denetim izi politikası, giriş politikası, dökümantasyon politikası, delil toplama politikası, bilgi güvenliği politikası, Ulusal Bilgi Güvenliği Sertifikasyon ve Akreditasyon Süreci (NIACAP) açıklamaları
 • Fiziksel güvenlik rehberliği geliştirme
 • Personel güvenliği politikaları ve rehberlik hakkında tartışmaları
 • Olay yönetimi yasaları açıklamaları
 • Bir olay durumunda yasal süreçler

Örneklerle Siber Olay Müdahele ve Analiz ÇalışmalarıBilgi Güvenlği AKADEMİSİ Türkiye’deki tek yetkili Ec-council eğitim merkezidir.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Mail listemize üye olarak eğitim fırsatlarını kaçırmayın!
Eğitim ve ücretsiz etkinliklerizden haberdar olmak için e-posta listesimize üye olun!.